Institute of Musicology
Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
Novi trg 2
p.p. 306
SI-1001 Ljubljana
Fax: +386 1 4257799
Website: mi.zrc-sazu.si

Staff

Dr Metoda Kokole (Head)
Telephone: +386 1 4706196
E-mail: metoda.kokole@zrc-sazu.si

Klemen Grabnar
Telephone: +386 1 4706219
E-mail: klemen.grabnar@zrc-sazu.si

Tonja Čakš
Telephone: +386 1 4706198
E-mail: tonja.caks@zrc-sazu.si

Information

About us

Organization

Archives and Libraries

Short History

In Memoriam Darja Frelih

Contact

Klemen Grabnar
Tonja Čakš
Institute of Musicology (Head: Dr. Metoda Kokole)
Scientific Research Centre
Slovenian Academy of Sciences and Arts
Novi trg 2
P.O.Box 306
SI-1001 Ljubljana
Tel: +386 1 4706219 (Grabnar)
Tel: +386 1 4706198 (Čakš)
Tel: +386 1 4706196 (Kokole)
Fax: +386 1 4257799
E-Mail: klemen.grabnar@zrc-sazu.si
E-Mail: tonja.caks@zrc-sazu.si
E-Mail: metoda.kokole@zrc-sazu.si

http://mi.zrc-sazu.si

Sponsor

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti